Ίχνος Πλοήγησης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης συμμετοχής σχολικών μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΝΕΟ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ πρόσκλησης  συμμετοχής  σχολικών μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στην Πράξη "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών" για τη σχολική χρονιά 2011-2012

(Η πρόσκληση σε αρχείο pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες (ερευνητές και διδάσκοντες αλβανικής & ρωσικής)

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες (ερευνητές και διδάσκοντες αλβανικής & ρωσικής)

Δημοσίευση:7/9/2011

Λήξη προθεσμίας: 21/9/2011

 

(αρχείο pdf)

Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας της Πράξης στις 17 Ιουνίου 2011

Απαντήσεις στα ερωτήματα (αρχείο pdf)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση μητρώου επιμορφωτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση μητρώου επιμορφωτών

Προκήρυξη (αρχείο pdf)