Ίχνος Πλοήγησης

Ανάρτηση υλικού από την υποδράση 9.5: "Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών"

Αναρτήθηκε υλικό και αποτελέσματα από τo πιλοτικό πρόγραμμα της υποδράσης 9.5 "Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών". Για να τα δείτε πατήστε εδώ.

Πρόσκληση προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες που δήλωσαν συμμετοχή στα σεμινάρια στελεχών, για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο (Κεντρική Μακεδονία)

Πρόσκληση προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες που δήλωσαν συμμετοχή στα σεμινάρια στελεχών, για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο (Κεντρική Μακεδονία, 17-11-2011).

Τίτλος σεμιναρίου: «Θέματα οργάνωσης και διοίκησης του πολυπολιτισμικού σχολείου»

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Πρόγραμμα (αρχείο doc)

Παράτηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη διασχολική/ εξ αποστάσεως επιμόρφωση έως και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

Επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με τις επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τα στελέχη εκπαίδευσης.

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών (αρχείο doc)


Ενημέρωση σχετικά με τη σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που ξεκινά φέτος ειδικά για τα στελέχη προσχολικής αγωγής (σχολικούς συμβούλους, προϊστάμενες/ προϊσταμένους Νηπιαγωγείων), οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Έργο κατά το προηγούμενο ή /και κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)