Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας" Παράταση προθεσμίας: 14/10/2011

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"

(πρόσκληση)

(δήλωση συμμετοχής)

 

Παράταση προθεσμίας: 14/10/2011