Ίχνος Πλοήγησης

Τάξεις Υποδοχής


Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής

Επιστημονική Υπεύθυνη: Δέσποινα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Ο στόχος της συγκεκριμένης Δράσης είναι να υποστηρίξει τη σωστή λειτουργία του θεσμού των Τάξεων Υποδοχής και να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία όπου λειτουργούν Τάξεις Υποδοχής στελεχωμένες από το Υπουργείο. Με κεντρικό της άξονα αυτόν τον στόχο οι ενέργειες της Δράσης 1 επιμερίζονται στις ακόλουθες πέντε υποδράσεις:


Υποδράση 1.1 Υποστήριξη του σχολείου και των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τις Τ.Υ σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Υ.
Επιστημονική υπεύθυνη: Γεωργία Κατσιμαλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Μέσα από προγραμματισμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες όπου λειτουργούν ΤΥ και με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων (ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις) επιδιώκεται η συλλογή ερευνητικών δεδομένων και η αξιοποίηση της εμπειρίας των εκπαιδευτικών των ΤΥ. Το ενδιαφέρον της Υποδράσης 1.1 στρέφεται συγκεκριμένα στις δυσκολίες και στις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί των ΤΥ αλλά και γενικότερα οι σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν ΤΥ. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της συγκεκριμένης Υποδράσης πραγματοποιούνται συνδιδασκαλίες από την επιστημονική ομάδα στις ΤΥ καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των ΤΥ. Στους ειδικότερους στόχους της Υποδράσης εντάσσεται και η παραγωγή ηλεκτρονικού υποστηρικτικού υλικού για τους διδάσκοντες στις ΤΥ, το οποίο θα αξιοποιεί τη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών και θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς των ΤΥ.

Το παρόν και το μέλλον των τάξεως υποδοχής (.pdf)

Εργαλεία παρατήρησης διδασκαλιών & έκθεση με τα πορίσματα των παρακολουθήσεων συνδιδασκαλιών & των εργαστηριών, σχολικό έτος 2012-2013 (.pdf)

Υποστήριξη της λειτουργίας των ΤΥ (.pdf)


Υποδράση 1.2 Διερεύνηση γλωσσικών αναγκών μαθητών στις Τ.Υ.
Επιστημονικά υπεύθυνη: Μαρία Τζεβελέκου, Ερευνήτρια Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Η Υποδράση 1.2 διερευνά τη γλωσσική επάρκεια των αλλοδαπών μαθητών στις ηλικίες 6-14 ετών.  Στις ενέργειες της Υποδράσης εντάσσεται η επικαιροποίηση των κατατακτήριων δοκιμασιών «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ»,  η χορήγησή τους στις σχολικές μονάδες με τις οποίες θα συνεργαστεί η Δράση 1, η ανάλυση και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους, αλλά και η συγκρότηση και η στάθμιση νέων κατατακτήριων δοκιμασιών για μαθητές ηλικίας 6-14 ετών.

Κατατακτήριες δοκιμασίες Ι,ΙΙ & ΙΙΙ διευρεύνησης γλωσσικών αναγκών μαθητών στις Τάξεις Υποδοχής (.pdf)

Επιστημονική δημοσίευση/ανακοίνωση για τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών στις Τάξεις Υποδοχείς (.zip)

Νέες κατατακτήριες δοκιμασίες - test (.zip)

Γλωσσικές επιδόσεις μαθητών ΤΥ 2012-2013 (.pdf)


Υποδράση 1.3 Υποστήριξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου με άξονα τις Τ.Υ.
Επιστημονικά υπεύθυνη: Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη καθηγήτρια Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Η Υποδράση 1.3 αποσκοπεί στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς κανονικών τάξεων και εκπαιδευτικούς των Τ.Υ. Διεθνείς έρευνες (Collier 1995) στη διάρκεια των τελευταίων ετών σχετικά με τη φύση της γλώσσας, την κατάκτηση της Γ1 και της Γ2, συγκλίνουν στην άποψη ότι η γλώσσα παίζει έναν κεντρικό ρόλο γενικά στη μάθηση στο σχολείο και η κατάκτησή της είναι αποτελεσματική όταν διδάσκεται σε αυθεντικό επικοινωνιακό περιβάλλον, όπως είναι η σχολική τάξη στην οποία διδάσκονται τα γνωστικά αντικείμενα. Επομένως, ενώ στα αρχάρια επίπεδα ελληνομάθειας το γλωσσικό μάθημα θα μπορούσε να είναι αυτονομημένο, ώστε οι μαθητές να καταστούν ικανοί να αναπτύξουν επικοινωνιακή επάρκεια, στα επόμενα επίπεδα ελληνομάθειας θα αξιοποιηθούν σύγχρονες προσεγγίσεις που είναι γνωστές ως διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (content-based instruction), ώστε η γλώσσα να διδάσκεται στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων και η έμφαση να δίνεται τόσο στο περιεχόμενο όσο και στο μέσο (τη γλώσσα).

Πίνακας με το υπάρχον υλικό για τη διδασκαλία μέσω γνωστικών αντικειμένων (.pdf)

Αρχές σχεδιασμού επιμορφωτικών σεμιναρίων (.pdf)

Εργαλεία παρατήρησης, ερευνητικά δεδομένα και συμπεράσματα σχετικά με την παρατήρηση, τη συνεργατική διδασκαλία και την αξιολόγηση του γλωσσοδιδακτικού υλικού (.pdf)

Επιμορφωτικό Υλικό (.pdf)


Υποδράση 1.4 Αξιολόγηση της λειτουργίας των ΤΥ
Επιστημονικά υπεύθυνες: Ελένη Αγαθοπούλου, Επίκουρη καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , Κατερίνα Δημητριάδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Διδακτικής Μεθοδολογίας, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας,  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Στο πλαίσιο αυτής της Υποδράσης αξιολογείται η λειτουργία των ΤΥ μέσω (α) των επιδόσεων των μαθητών, (β) των απόψεων των εκπαιδευτικών καθώς και (γ) των απόψεων των μαθητών στις ΤΥ. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών πραγματοποιείται με ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, διαβαθμισμένες ανάλογα με την ηλικία των μαθητών και το προσδοκώμενο επίπεδο ελληνομάθειας και γραμματισμού, και οι οποίες ελέγχουν και τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου) καθώς και τη γραμματική επάρκεια. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις ΤΥ ελέγχεται με ειδικά σχεδιασμένα ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Η αξιολόγηση των ΤΥ μέσω και των τριών παραμέτρων πραγματοποιείται με τη χορήγηση των δοκιμασιών και των εργαλείων σε δύο χρονικές περιόδους (αρχή του σχολικού έτους: αρχικές δοκιμασίες (pre-test) και τέλος του σχολικού έτους: τελικές δοκιμασίες (post-test)).

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης των ΤΥ μέσω των απόψεων των εκπαιδευτικών (.pdf)

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης των ΤΥ μέσω των απόψεων των μαθητών (.pdf)

Δραστηριότητες γραμματικής επάρκειας (.zip)

Αποτελέσματα γλωσσοδιδακτικών παρεμβάσεων σε μαθητές ΤΥ (.pdf)


Υποδράση 1.5 Ψηφιοποίηση γραπτών και προφορικών κειμένων των μαθητών (learner corpora)
Επιστημονικά υπεύθυνος: Αλέξανδρος Τάντος, Διδάκτωρ Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Εκλεγμένος λέκτορας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Η Υποδράση 1.5 αποσκοπεί στην ψηφιοποίηση δείγματος των γραπτών και προφορικών παραγωγών των μαθητών για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Οι παραγωγές των μαθητών κατηγοριοποιούνται γλωσσολογικά και αναλύονται γραμματικά μέσω ενός εργαλείου επισημείωσης. Ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη και μεταβλητές, όπως η μητρική γλώσσα, η ηλικία, η ηλικία πρώτης έκθεσης στην ελληνική, ο τύπος διγλωσσίας κ.ά., οι οποίες επηρεάζουν το λόγο των μαθητών. Ειδικότερος στόχος της Υποδράσης 1.5 είναι τα δεδομένα αυτά να αποτελέσουν μία βάση σωμάτων κειμένων από το λόγο των μαθητών (learner corpora) και να είναι διαθέσιμα για ερευνητική και διδακτική χρήση.

Επισημειωτής σωμάτων κειμένων μαθητών (.pdf)

Τρία σενάρια για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (.pdf)

Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις (.zip)

Σώμα Κειμένων Μαθητών ΕΣΚΕΙΜΑΘ (.zip)