Ίχνος Πλοήγησης

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

 

Δράση 3: Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου
Επιστημονικός υπεύθυνος: Γεώργιος Νικολάου, Επίκουρος Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Παν/ιο Ιωαννίνων

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής βασικός στόχος είναι η διαμόρφωση κλίματος διαπολιτισμικού διαλόγου, σεβασμού και επικοινωνίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας, μέσα από την ανάδειξη της διαφορετικότητας, ως σημαντικής συνιστώσας για τη μάθηση του συνόλου των μαθητών (γηγενών – αλλοδαπών και παλιννοστούντων), καθώς και την καλλιέργεια των κύριων δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό  θα αναπτυχθούν δραστηριότητες εντός ή και εκτός σχολικής μονάδας, με δραστηριότητες «παρασχολικού» χαρακτήρα (επισκέψεις, εκδρομές, θεατρικές–καλλιτεχνικές ομάδες, κ.ά.).

Υποδράση 3.1: Ανάπτυξη και εφαρμογή διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων
Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και του διαπολιτισμικού διαλόγου μπορούν να διακριθούν α) σε αυτές που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και β) σε αυτές που απευθύνονται σε καθεμία βαθμίδα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ψυχοσυναισθηματικές και μαθησιακές ικανότητες των μαθητών σύμφωνα με την ηλικία τους. Στην περίπτωση αυτή θα διευκρινίζεται η βαθμίδα της εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνεται η κάθε δραστηριότητα.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Ευαισθητοποίηση και κατάρτιση των διευθυντών των σχολικών μονάδων σε θέματα διοίκησης πολυπολιτισμικού σχολείου.
  • Αξιοποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου με δημιουργία forum για την έκφραση των μαθητών του σχολείου όσο και άλλων σχολείων εντός και εκτός Ελλάδας
  • Δημιουργία θεατρικής ομάδας (εντός της Ευέλικτης Ζώνης ή και εκτός σχολικού ωραρίου σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση). Τα θεατρικά δρώμενα μπορεί να είναι δημιουργία των ίδιων των μαθητών και σε αυτά θα αναδεικνύεται και η χρήση των μητρικών γλωσσών των μαθητών.
  • Αδελφοποιήσεις με σχολεία του εξωτερικού και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα που θα εστιάζουν στη συμμετοχή των μαθητών σε αυτά (Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των μαθητών)
  • Ενίσχυση της λειτουργίας αθλητικών ομάδων με συμμετοχή σε τοπικά παιδικά και σχολικά πρωταθλήματα
  • Ανάπτυξη ομάδων εθελοντικής προσφοράς σε κοινωνικές αποστολές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
  • «Κάνω το μάθημα στη γλώσσα μου». Ένας από τους αλλόγλωσσους μαθητές σε συνεργασία με τη δασκάλα της τάξης και την καθηγήτρια της ξένης γλώσσας οργανώνουν μια διδασκαλία στη μητρική γλώσσα του μαθητή.
  • Δραστηριότητες με σκοπό την εξοικείωση με τις ιδιαίτερες διατροφικές συνήθειες σε διάφορα μέρη του κόσμου, έτσι ώστε οι μαθητές να συμπεράνουν ότι η ποικιλομορφία στη διατροφή των λαών συνδέεται άρρηκτα με το περιβάλλον

Υποδράση 3.2: Εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης, κατά κύριο λόγο, των σχολικών μονάδων των ομάδων Α΄και Β΄
Στο πλαίσιο της υποδράσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει το ΥΠΔΒΜΘ για τα Προγράμματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό υλικό στη γλώσσα της χώρας προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών
  • Παροχή εκπαιδευτικού υλικού και επιστημονική συνεργασία με Πανεπιστήμια των χωρών προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών
  • Εναλλακτική χρήση του χώρου της σχολικής βιβλιοθήκης (πολιτιστικές εκδηλώσεις: θεατρικά δρώμενα, καταγραφή λαογραφικού υλικού και δημιουργία σχολικού λευκώματος από τους αλλοδαπούς και γηγενείς μαθητές)
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού
  • Έκθεση λογοτεχνικών βιβλίων από τις χώρες προέλευσης των μαθητών στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης