Ίχνος Πλοήγησης

Συνάντηση αποτίμησης θερινών τμημάτων 2011 & σχεδιασμού θερινών τμημάτων 2012

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012: Συνάντηση αποτίμησης θερινών τμημάτων 2011 & σχεδιασμού θερινών τμημάτων 2012

Ενημέρωση (Αρχείο doc)

Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για ένα καλύτερο σχολείο: δομές και ρόλοι» (21 Ιανουαρίου 2012)

Πρόσκληση για διευθυντές σχολείων (αρχείο doc)

Πρόσκληση για σχολικούς συμβούλους (αρχείο doc)

Ημερίδα με θέμα «Γλωσσική εκπαίδευση σε δίγλωσσους μαθητές» στις 14 Ιανουαρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη

Οι Δράσεις 1, 2 και 5, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, οργανώνουν ημερίδα με θέμα «Γλωσσική εκπαίδευση σε δίγλωσσους μαθητές» στις 14 Ιανουαρίου 2012 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη 54636, Θεσσαλονίκη. Οι ομιλίες θα είναι στην αγγλική γλώσσα με παράλληλη διερμηνεία. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

(το πρόγραμμα)

Ευχές

Καλά Χριστούγεννα