Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας" με τίτλο "Οι επιπτώσεις της θεωρίας του H. Gardner για τις πολλαπλές μορφές νοημοσύνης στη μάθηση και την εκπαίδευση ". Δίνεται η δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης, ώστε να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν ως μέλη της δράσης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιστημονικούς Συνεργάτες, Ερευνητές και Επίκουρους της Δράσης 6

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών. Πρόγραμμα Ψυχολογικής Υποστήριξης" μόνο για την κατηγορία Ε εώς και τις 15/5/2012. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υπόλοιπες κατηγορίες έχει παρέλθει.

Πρόσκληση (αρχείο pdf)

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας" με τίτλο "Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα". Δίνεται η δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης, ώστε να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν ως μέλη της δράσης.

Eκδήλωση Διαπολιτισμικού Διαλόγου


Η δράση "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας" σε συνεργασία με το Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση διοργανώνουν εκδήλωση Διαπολιτισμικού Διαλόγου με τίτλο «Ταυτότητες και εκπαίδευση: Ένα παράδειγμα παρέμβασης στον μαθητικό πληθυσμό της μειονότητας στη Θράκη», την Πέμπτη 5 Απριλίου 2012, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση (pdf)