Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. & Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. - Θεσσαλονίκη

Η Δράση "Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής" διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. & Τ.Υ. Ζ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη, 18-19 Φεβρουαρίου 2012

(πρόσκληση  - πρόγραμμα