Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. & Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.

Δράση "Υποστήριξη της λειτουργίας των Τ.Υ."

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Τ.Υ. & Τ.Υ. Ζ.Ε.Π.

Αθήνα, 4-5 Φεβρουαρίου 2012

Πρόγραμμα (αρχείο doc)