Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο

Θέμα: Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για τους Νηπιαγωγούς που συμμετέχουν στο Έργο (Κεντρική Μακεδονία)


Πρόσκληση (αρχείο doc)