Ίχνος Πλοήγησης

Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις"

Πρόσκληση σε Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις".

Πρόγραμμα, Αθήνα (αρχείο ppt) - Πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη (αρχείο ppt)

Πρόσκληση (αρχείο pdf)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)

Τα Τελικά Αποτελέσματα της Αξιολόγησης των Αιτήσεων των Εκπαιδευτικών

Εκδόθηκαν τα τελικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 35921/2011 της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας". Για να δείτε τον αξιολογικό πίνακα, πατήστε εδώ.

 

Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες που επιλέγονται από τη δράση 2 θα ξεκινήσουν άμεσα και προβλέπεται να ολοκληρωθούν στα τέλη Οκτωβρίου. Η επικοινωνία σχετικά με την τοποθέτηση θα γίνεται με τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και Μελών της Εκπαιδευτικής Κοινότητας" Παράταση προθεσμίας: 14/10/2011

Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση "ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ"

(πρόσκληση)

(δήλωση συμμετοχής)

 

Παράταση προθεσμίας: 14/10/2011

 

Επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Διαπολιτισμική Επικοινωνία και σχολικός εκφοβισμός στο πολύχρωμο σχολείο» (28/9/2011)


Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών & παλιννοστούντων μαθητών, Δράση ΙΙΙ-Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας σε επίπεδο σχολείου» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DAPHNE III με τίτλο «Active and socially constructive methodology to fight against sexual, homophobic and ethnic bullying in schools – MABE» τα οποία υλοποιούνται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Γιώργο Νικολάου, θα πραγματοποιηθεί επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Διαπολιτισμική Επικοινωνία και σχολικός εκφοβισμός στο πολύχρωμο σχολείο» το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2011, 9:30 π.μ., στην Aίθουσα Tελετών της παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε Διευθυντές και εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων». Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι συνεργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματος Daphne III. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε χώρες του εξωτερικού και σε σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου, και θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στο σχολικό εκφοβισμό καθώς και στους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισής του. Η ημερίδα αυτή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

(Η αφίσα σε αρχείο pdf)

(Η πρόσκληση σε αρχείo pdf)