Ίχνος Πλοήγησης

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" (κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ).

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων"
(κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ).

Οι πίνακες είναι προσωρινοί, καθώς η πρόσκληση ενδιαφέροντος παραμένει ανοιχτή, με επόμενη καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2011.

Πίνακας, Κριτήρια

Κατάταξη υποψηφίων για τα Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης

Κατάταξη υποψηφίων για τα Προγράμματα Ψυχολογικής Υποστήριξης (Κατηγορία Α, Κατηγορία Β, Κατηγορία Γ, Κατηγορία Δ, Κατηγορία Ε -- αρχεία xls).

➢    Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Α: Επιστημονικοί Συνεργάτες, Επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου
➢    Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Β: Επιστημονικοί Συνεργάτες, Ερευνητές
➢    Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Γ: Ερευνητές, Επίκουροι στην υλοποίηση του Έργου
➢    Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Δ: Ψυχολόγοι Επιστημονικοί Συνεργάτες
➢    Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Κατηγορίας Ε: Ψυχολόγοι Ερευνητές


Να σημειωθεί ότι οι αξιολογικοί πίνακες των κατηγοριών Α (Φιλόλογοι), Β και Γ είναι οριστικοί. Οι αξιολογικοί πίνακες Δ και Ε είναι προσωρινοί καθώς οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων είναι για την κατηγορία Δ έως 15-4-2011 και για την κατηγορία Ε έως 15-5-2012.

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες (Λήξη 21/03/11)

 

Ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες (πρόσκληση) (Λήξη 21/03/11)

Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και διεύρυνση της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (Παράταση έως τις 28/02/2011)

 

Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και διεύρυνση της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (Παράταση έως τις 28/02/2011)

 


 

Η επιστολή προς τα συμμετέχοντα, στη δράση της επιμόρφωσης, σχολεία.