Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για τη διδασκαλία σε τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για τη διδασκαλία σε τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας

Δημοσίευση: 15/06/2011

Λήξη προθεσμίας: 30/06/2011

Παράταση προθεσμίας: 04/07/2011

Ενημερωτικό έντυπο (αρχείο doc)

Προκήρυξη (αρχείο pdf)

H Eναρκτήρια Ημερίδα της Πράξης - Αφίσα

Πρόγραμμα ημερίδας

H Eναρκτήρια Ημερίδα της Πράξης

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.) στην Πράξη Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.) στην Πράξη Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Πρόσκληση