Ίχνος Πλοήγησης

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" (κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ).

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων"
(κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ).

Οι πίνακες είναι προσωρινοί, καθώς η πρόσκληση ενδιαφέροντος παραμένει ανοιχτή, με επόμενη καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2011.

Πίνακας, Κριτήρια