Ίχνος Πλοήγησης

Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και διεύρυνση της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (Παράταση έως τις 28/02/2011)

 

Παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και διεύρυνση της ηλεκτρονικής/εξ αποστάσεως επιμόρφωσης (Παράταση έως τις 28/02/2011)

 


 

Η επιστολή προς τα συμμετέχοντα, στη δράση της επιμόρφωσης, σχολεία.