Ίχνος Πλοήγησης

Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της Ημερίδας της Πράξης στις 17 Ιουνίου 2011

Απαντήσεις στα ερωτήματα (αρχείο pdf)