Ίχνος Πλοήγησης

Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις"

Πρόσκληση σε Επιστημονικό Συμπόσιο με τίτλο "Επιμορφώνοντας τους εκπαιδευτικούς για το πολυπολιτισμικό σχολείο: καινοτόμες πρακτικές και πρώτες εκτιμήσεις".

Πρόγραμμα, Αθήνα (αρχείο ppt) - Πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη (αρχείο ppt)

Πρόσκληση (αρχείο pdf)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)