Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.) στην Πράξη Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Πρόσκληση συμμετοχής σχολικών μονάδων Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.) στην Πράξη Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Πρόσκληση