Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για τη διδασκαλία σε τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών για τη διδασκαλία σε τμήματα ενίσχυσης της ελληνομάθειας

Δημοσίευση: 15/06/2011

Λήξη προθεσμίας: 30/06/2011

Παράταση προθεσμίας: 04/07/2011

Ενημερωτικό έντυπο (αρχείο doc)

Προκήρυξη (αρχείο pdf)