Ίχνος Πλοήγησης

Βιωματικό εργαστήριο για τη δραματοποίηση ως τεχνική της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο πλαίσιο της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Η οπτικοακουστική παιδεία και η δραματοποίηση ως τεχνικές διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας" το οποίο  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.


Η διαπολιτισμικότητα στο σχολείο γίνεται...Πράξη! Υπάρχουν νεότερα

Για να διαβάσετε το newsletter κάντε κλικ εδώ.

Newsletter Ιανουάριος 2013

Βιωματικό εργαστήριο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας μέσω δραστηριοτήτων και παιχνιδιών προφορικού λόγου και δημιουργικής σκέψης" που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Αττικής και διαμένουν στην Αθήνα. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα επιμόρφωση στο πλαίσιο του κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο "Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην προσχολική ηλικία" για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της Νότιας Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος). Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.