Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Διγλωσσία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο της δράσης. Δίνεται η δυνατότητα συγχρονικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης με χρήση κωδικού πρόσβασης σε όσους/όσες έχουν κάνει τη σχετική δήλωση.

Βιωματικό εργαστήριο για την οπτικοακουστική παιδεία και τους τρόπους αξιοποίησής της κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Η οπτικοακουστική παιδεία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Αττικής. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.

Βιωματικό εργαστήριο για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Η συμβολή του παραμυθιού στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Αττικής. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.

Επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα "Σχέδιο εργασίας και αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου για τη διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας"

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη εργαστήριο με τίτλο "Σχέδιο εργασίας και διδασκαλία της νεοελληνικής μέσω της αξιοποίησης γνωστικών αντικειμένων του σχολείου" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.