Ίχνος Πλοήγησης

Ανακοίνωση της Δράσης "Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας"

Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη Δράση της επιμόρφωσης , έως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

αρχείο (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)

αρχείο (Περιφέρεια Αττικής)

16o Συνέδριο Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης

«Η εικόνα του Άλλου/του Γείτονα

Στα Εκπαιδευτικά Συστήματα των Βαλκανικών Χωρών»

Θεσσαλονίκη, 26-29 Σεπτεμβρίου 2013

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνδιοργανωτές:

- Βαλκανική Εταιρεία Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΒΕΠΕ)

- Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΑΠΘ)

- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

- Ελληνικό Τμήμα ΒΕΠΕ

- Παράρτημα Μακεδονίας της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος. 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση της τρέχουσας έρευνας - με τις σχετικές μεθόδους ανάλυσης των κοινωνικών επιστημών- σε ό,τι αφορά την εικόνα του Βαλκάνιου Άλλου/Γείτονα στα σχολικά βιβλία και, γενικότερα, τα Προγράμματα Σπουδών  (Αναλυτικά Προγράμματα, Οδηγίες και εκπαιδευτικόsoftware) όσο και στο συγκείμενο της καθημερινότητας στα σχολεία των Βαλκανικών χωρών, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι τα ανωτέρω ως πληροφοριακό, εκπαιδευτικό και πολιτικό μέσο μπορούν να επηρεάσουν τους μαθητές σε γνωστικό, συναισθηματικό και αξιολογικό επίπεδο (διαμορφώνοντας στάσεις, αναπαράγοντας στερεότυπα, προκαταλήψεις, εχθρικές εικόνες κ.λ.π.) και θεωρώντας τα ως μια πολύ σημαντική παράμετρο για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Πρόγραμμα (αρχείο .doc)

Κατάταξη Υποψηφίων- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπ. αρ. 13810/22-07-2013)


Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή πρότασης, προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 6 ατόμων με έργο καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων.

Αρχείο .pdf