Ίχνος Πλοήγησης

Ανακοίνωση λειτουργίας γραφείου

Κατά το διάστημα των θερινών διακοπών το γραφείο της γραμματείας στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνει κλειστό από τις 5 έως και τις 18 Αυγούστου 2013 και το γραφείο στην Αθήνα από τις 5 έως και την 21η Αυγούστου 2013.

Ευχές για καλό καλοκαίρι!

Μήνυμα της Επιστημονικά Υπεύθυνης Ομ. Καθ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη προς τους Διευθυντές, τις Διευθύντριες, τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολείων και τους/τις συνεργάτες μας που συμμετείχαν στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»

Επί τη ευκαιρία της λήξης της σχολικής χρονιάς, εκ μέρους όλων των επιστημονικά υπευθύνων, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία μας και τη συμβολή σας στην επιτυχή υλοποίηση της Πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και κατά το τρίτο έτος υλοποίησης. Εύχομαι η εφαρμογή των δράσεων της Πράξης να υπήρξε ευεργετική για εσάς και τη σχολική σας μονάδα και η παρουσία των συνεργατών μας να απέφερε θετικά αποτελέσματα στην πρόοδο των αλλόγλωσσων μαθητών και μαθητριών σας.

Για το νέο σχολικό έτος (2013-2014), όπως ήδη γνωρίζετε, σας έχει αποσταλεί μέσω των Διευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη. Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε όλες τις δράσεις που προσφέρονται και να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες σχολείων.

Σας εύχομαι ένα ξεκούραστο και δημιουργικό καλοκαίρι, ανανεώνοντας την επικοινωνία μας με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία με τη Δράση «Ψυχολογική Υποστήριξη» (να μπει και στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Για τη νέα σχολική χρονιά (2013-2014), εφόσον εγκριθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης το υποβληθέν προς αυτήν αίτημα αναμόρφωσης (λ.χ. χρονική επέκταση έως τον Ιούνιο του 2014) με τους προτεινόμενους από εμάς όρους υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τις παρακάτω δράσεις στα σχολεία που θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Δράση 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας των αλλόγλωσσων μαθητών»

Δράση 3 «Καλλιέργεια κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας»

Δράση 4 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»

Δράση 6 «Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης»

Δράση 9 (9.5) «Εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών»

Για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή σε κάποιες ή σε όλες τις προαναφερόμενες δράσεις, διατηρώντας την επιφύλαξη της έγκρισης του αιτήματος αναμόρφωσης για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 επιλέγοντας το πεδίο Αιτήσεις > Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολείων.

Πρόσκληση α/βάθμια

Διαβιβαστικό Διεύθυνσης Σπουδών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Πρόσκληση β/βάθμια

Διαβιβαστικό Διεύθυνσης Σπουδών Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Μήνυμα της Επιστημονικά Υπεύθυνης Ομ. Καθ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Από το 2001 στις 20 Ιουνίου τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων με εκδηλώσεις σε  πάνω από 100 χώρες. Κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, για να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του πολέμου ή των διώξεων. Καθώς η Ελλάδα είναι μία χώρα που φιλοξενεί σημαντικό αριθμό προσφύγων, αναδεικνύεται πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη συνεργασίας των φορέων όχι μόνο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι χώρες υποδοχής, αλλά κυρίως για την πρόληψη και την καταστολή των αιτιών που δημιουργούν τα κύματα μετακινήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο η Πράξη «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών» συμβάλλει αποτελεσματικά στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους πρόσφυγες, στην ψυχολογική τους υποστήριξη αλλά και στην καλλιέργεια διαπολιτισμικού κλίματος επικοινωνίας, απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλότερη κοινωνική τους ένταξη. Ελπίζω και εύχομαι ανάλογες προσπάθειες να συνεχιστούν σε μόνιμη βάση από την ελληνική πολιτεία, ώστε να ενδυναμωθεί η κοινωνική συνοχή.