Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών»
Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Γραμματεία στο diapolis-info@lists.auth.gr ή στο 23130 18 460