Ίχνος Πλοήγησης

Βιωματικό εργαστήριο για τη δραματοποίηση ως τεχνική της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο πλαίσιο της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Η οπτικοακουστική παιδεία και η δραματοποίηση ως τεχνικές διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας" το οποίο  απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.