Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" - Δράση 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 2 βήματα:
1. Να υποβάλουν υποψηφιότητα  ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρουν στη διεύθυνση:
Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση & υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτησή τους και να τη συνυποβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
2. Να υποβάλουν ειδικό έντυπο αίτησης στην Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα συνοδεύεται από  αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και σχετικό φάκελο υποψηφιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Πρόσκληση

Ηλεκτρονική αίτηση

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη η εισαγωγική επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της δράσης 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας» με τίτλο «Η διγλωσσία στην προσχολική ηλικία». Δίνεται η δυνατότητα συγχρονικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης με χρήση κωδικού πρόσβασης σε όσους/όσες έχουν κάνει τη σχετική δήλωση.

Β΄κύκλος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη ο δεύτερος κύκλος επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2012-2013 που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς της δράσης 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας» με τίτλο «Προχωρημένο Επίπεδο στην ελληνική ως Γ2-Ανάπτυξη ακαδημαϊκής ικανότητας». Δίνεται η δυνατότητα συγχρονικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης με χρήση κωδικού πρόσβασης σε όσους/όσες έχουν κάνει τη σχετική δήλωση.

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" - (κατηγορία Ε)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" - (Α΄ και Β΄ Κύκλος, κατηγορία Ε). Ο πίνακας συμπεριλαμβάνει τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν μέχρι τις 30.06.2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ -  ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ