Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση συμμετοχής στη Δράση «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας» για τους Διευθυντές, τις Διευθύντριες και τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στην Πράξη

Αρχείο .doc

Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη η εισαγωγική επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2012-2013 που απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς της δράσης 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας» με τίτλο «Γενικές αρχές της διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας (Επίπεδα Α1 – Β2) - Παιδαγωγικό πλαίσιο διδασκαλίας στην πολυπολιτισμική τάξη». Δίνεται η δυνατότητα συγχρονικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης κάνοντας χρήση κωδικού πρόσβασης.

Πρόσκληση για εισήγηση σε Ημερίδα για τους Διευθυντές και τους Συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων που ανήκουν στο δίκτυο σχολείων του Έργου

Αρχείο .doc

Επανάληψη Πρόσκλησης προς σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ προς σχολικές μονάδες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για συμμετοχή στην Πράξη «Εκπαίδευση αλλοδαπών καιπαλιννοστούντων μαθητών» για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόσκληση Α/βάθμιας
Διαβιβαστικό A/βάθμιας
Πρόσκληση Β/βάθμιας
Διαβιβαστικό Β/βάθμιας
Περιγραφή Δράσεων