Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα επιμόρφωση στο πλαίσιο του κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο "Η διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην προσχολική ηλικία" για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της Νότιας Ελλάδας (Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος). Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.