Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό σεμινάριο εργαστηριακού χαρακτήρα για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη επιμόρφωση στο πλαίσιο του κύκλου επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο "Η  διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στην προσχολική ηλικία" για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.