Ίχνος Πλοήγησης

Το ΑΠΘ στο ΝΟΗΣΙΣ: Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού

Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών" θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού που οργανώνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις 18 - 20 Ιανουαρίου 2013 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ. Την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου η Επιστημονικά Υπεύθυνη Ομ. Καθ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, θα πραγματοποιήσει ομιλία στην ενότητα "Εκπαίδευση και Γλωσσομάθεια" στις 10:45, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα προβάλλεται βίντεο με πληροφορίες που αφορούν την Πράξη.