Ίχνος Πλοήγησης

Ημερίδες

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

26 Ιουνίου 2014

Πρόσκληση

Ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: βήματα “εμπρός” μέσα από εφαρμογές

Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Αφίσα

31 Μαρτίου 2014

Πρόσκληση σχολείων

Πρόσκληση σχολικών συμβούλων

Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για το πολυπολιτισμικό σχολείο: εφαρμογές- οφέλη-συνέχεια

Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Αφίσα

 31 Μαΐου 2013

Πρόσκληση

 Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη: ο ρόλος της επιμόρφωσης

Θεσσαλονίκη

 Πρόγραμμα

Αφίσα

1 Δεκεμβρίου 2012

Πρόσκληση

Αντλώντας από την επαγγελματική
εμπειρία των εκπαιδευτικών: καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο


Θεσσαλονίκη


Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Αφίσα

9 Ιουνίου 2012

Πρόσκληση

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για ΑμεΑ:

Πρώιμη παρέμβαση

Θεσσαλονίκη

Πρόγραμμα

Αφίσα

5 Απριλίου 2012

Πρόσκληση

Ταυτότητες και εκπαίδευση: ένα παράδειγμα παρέμβασης στο μαθητικό πληθυσμό της μειονότητας στη Θράκη

Θεσσαλονίκη

Αφίσα

ΑΤΤΙΚΗ

Ημερομηνία

Τίτλος

Τόπος

Υλικό

10 Μαΐου 2014

Πρόσκληση σχολείων

Πρόσκληση σχολικών συμβούλων

Για ένα καλύτερο σχολείο: οι εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται, μαθαίνουν, αλλάζουν
Αθήνα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Αφίσα

1 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση

Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για την επαγγελματική τους ανάπτυξη: ο ρόλος της επιμόρφωσηςΑθήνα

 Πρόγραμμα

Αφίσα

23 Ιουνίου 2012

Για ένα καλύτερο σχολείο: οι
εκπαιδευτικοί αναστοχάζονται, μαθαίνουν, αλλάζουν

Αθήνα

Πρόγραμμα

Περιλήψεις

Αφίσα

ΚΡΗΤΗ
Ημερομηνία
Τίτλος
Τόπος

Υλικό

8 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Κρήτη για το πολυπολιτισμικό σχολείο (2010-2013): αποτίμηση και συνέχεια

Ηράκλειο

Πρόγραμμα

Αφίσα