Ίχνος Πλοήγησης

Νέα / Προσκλήσεις

Επιμορφωτικό υλικό για όσους σχεδιάζουν και υλοποιούν επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, καθώς και για τους ίδιους εκπαιδευτικούς. 

Τόμοι:

Υποστηρίζοντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Εγχειρίδιο επιμόρφωσης (επιμέλεια Ζωή Παπαναούμ & Μαρία Λιακοπούλου)

Θέματα διδασκαλίας και αγωγής στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Επιμορφωτικό υλικό (επιμέλεια Ελένη Κατσαρού & Μαρία Λιακοπούλου)

Καλές πρακτικές στο πολυπολιτισμικό σχολείο. Αντλώντας από την επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών (επιμέλεια Κυριάκος Μπονίδης & Βασιλική Παπαδοπούλου)

Τευχίδιο:

Η Δράση «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας»… με μια ματιά (2010-2014)

Όλο το παραπάνω υλικό είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/