Κατάλογος εκπαιδευτικού υλικού - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

49

Μαζί

1ο Βιβλίο 

Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο εργασιών


2ο Βιβλίο 

Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο εργασιών

3ο Βιβλίο 

Βιβλίο μαθητή
Βιβλίο εργασιών

 

50

Κείμενα: Καταλαβαίνω και γράφω

Ανθρώπινες σχέσεις

Όταν μεγαλώσω θα γίνω

Πραγματικές και φανταστικές ιστορίες

Πρόσωπα και πράγματα

Τρόπος ζωής

Άνθρωπος  - Φύση – Ζώα

51

Λίγα τραγούδια θα σου πω

 

52

Κείμενα για νέους

1ο βιβλίο

2ο βιβλίο

3ο βιβλίο

4ο βιβλίο

53

Υπόθεση Γλώσσα

Αντωνυμίες

Ουσιαστικά

Κλιτική

Ενεστώτας

Επίθετο

Παρελθόν σε –μια

54

Φύση και γλώσσα

Διατροφή

Φυτά

Ηλεκτρισμός

55

Λέξεις και εικόνες: Εικονογραφημένο Λεξικό

 

56

Βιολογία

Βοήθημα για αλβανόφωνους μαθητές

Βοήθημα για ρωσόφωνους μαθητές

57

Αλβανική και Νεοελληνική

 

58

Ρωσική και Νεοελληνική

 

59

Το άρθρο

Εξώφυλλο

Εισαγωγή

Αόριστο Άρθρο

Άρθρο και αντωνυμίες

Μηδενικό Άρθρο

Οριστικό Άρθρο

Όταν το άρθρο αλλάζει  τη σημασία

Συγκεκριμένη και αόριστη αναφορά

Επαναληπτικές ασκήσεις

60

Ουσιαστικό – Επίθετο – Αντωνυμία

Εξώφυλλο ονοματικής Φράσης (Μορφολογία)

Εξώφυλλο ονοματικής φράσης (Άρθρο και πτώσεις)

Εισαγωγή ντοσιέ

Περιεχόμενα ντοσιέ (Άρθρο και Πτώσεις) 

Περιεχόμενα ντοσιέ (Ουσιαστικό – Επίθετο – Αντωνυμίες)

Κλητική

Εξώφυλλο Αντωνυμίες

Αναφορικές Αντωνυμίες

Δεικτικές Αντωνυμίες

Ερωτηματικές Αντωνυμίες

Κτητικές Αντωνυμίες

Οριστικές Αντωνυμίες

Προσωπικές Αντωνυμίες

Εξώφυλλο Επίθετο

Το επίθετο

Εξώφυλλο Ουσιαστικό

Ουσιαστικά

Συστατικά Ονοματικής Φράσης