Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο "Διγλωσσία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια στο πλαίσιο της δράσης. Δίνεται η δυνατότητα συγχρονικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης με χρήση κωδικού πρόσβασης σε όσους/όσες έχουν κάνει τη σχετική δήλωση.