Ίχνος Πλοήγησης

Βιωματικό εργαστήριο για την οπτικοακουστική παιδεία και τους τρόπους αξιοποίησής της κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Η οπτικοακουστική παιδεία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Αττικής. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.