Ίχνος Πλοήγησης

Βιωματικό εργαστήριο για την αξιοποίηση του παραμυθιού στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στην Αθήνα βιωματικό εργαστήριο με τίτλο "Η συμβολή του παραμυθιού στην κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Αττικής. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.