Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό εργαστήριο με θέμα "Σχέδιο εργασίας και αξιοποίηση των γνωστικών αντικειμένων του σχολείου για τη διδασκαλία της νεοελληνικής ως δεύτερης γλώσσας"

Δράση 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη εργαστήριο με τίτλο "Σχέδιο εργασίας και διδασκαλία της νεοελληνικής μέσω της αξιοποίησης γνωστικών αντικειμένων του σχολείου" το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Α'βάθμιας & Β'βάθμιας εκπαίδευσης που συνεργάζονται με σχολικές μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για σεμινάριο κλειστού τύπου στο οποίο έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν αποκλειστικά όσοι/όσες έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση συμμετοχής.