Ίχνος Πλοήγησης

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της υποδράσης 2.2. Σχολικά έτη εφαρμογής 2010-2013Δημοσιεύονται οι πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τα τρία έτη εφαρμογής της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας" 2010-2011, 2011-2012 & 2012-2013.

Σημειώνεται ότι για το τελευταίο έτος η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό της, επομένως θα ακολουθήσει ανάρτηση του επικαιροποιημένου πίνακα.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα δεδομένα:


Α. Κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της δράσης 2

1. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ενταγμένη στο δίκτυο σχολείων της Πράξης "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών".

2. Η σχολική μονάδα πρέπει να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εφαρμογή της δράσης 2.

3. Στη σχολική μονάδα δεν θα πρέπει να λειτουργεί Τάξη Υποδοχής (οργανικά ιδρυμένη ή ΖΕΠ), καθώς στα σχολεία αυτά βάσει τεχνικού δελτίου είναι δυνατό να εφαρμόζεται η δράση 1.

Ειδικότερα, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ΖΕΠ, οι λίγες περιπτώσεις συνύπαρξης των δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αναγνωρίστηκαν κατά το έτος 2011-2012 οφείλονται στο γεγονός ότι είχε προηγηθεί χρονικά η επιλογή των σχολικών μονάδων από τη δράση 2 και η εφαρμογή της ενίσχυσης της ελληνομάθειας δεν διακόπηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Σπουδών και της διεύθυνσης της κάθε μονάδας.

Για το σχολικό έτος 2012-2013, χρειάζεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής Ι & ΙΙ και Φροντιστηριακών Τμημάτων ΖΕΠ, ενώ παράλληλα αναμένονται οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με το ζήτημα της ταυτόχρονης υλοποίησης των δύο προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες της επικράτειας.

4. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει δηλωμένο ποσοστό αλλόγλωσσων μαθητών μεγαλύτερο του 20% (για τα σχολικά έτη 2010-2012). Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2012-2013 η σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει δηλωμένο απόλυτο αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών μεγαλύτερο του 15 για σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεγαλύτερο του 5 για σχολεία Προσχολικής Αγωγής.

5. Η κάλυψη του αριθμητικού δείκτη "Σχολικές μονάδες που ωφελούνται" που ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα οι Α.Π. κατηγοριοποιούν τις εκπαιδευτικές περιφέρειες ως εξής:
Α.Π. 1: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης (ποσόστωση 30% επί του προϋπολογισμού της δράσης)

Α.Π. 2: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής (ποσόστωση 67% επί του προϋπολογισμού της δράσης)

Α.Π. 3: Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου (ποσόστωση 3% επί του προϋπολογισμού της δράσης)


Β. Κριτήρια ταύτισης σχολικής μονάδας με εκπαιδευτικό

1. Θέση στον αξιολογικό πίνακα βάσει του αριθμού μορίων που συγκεντρώνει
2. Διαθέσιμες σχολικές μονάδες στις περιοχές προτίμησης που έχουν δηλωθεί στη σχετική αίτηση

3. Δυνατότητα απόρριψης της σχολικής μονάδας που επιτρέπεται μέχρι δύο φορές

Σημείωση: Κενές εγγραφές στον πίνακα δηλώνουν τη μη δυνατότητα ταύτισης εκπαιδευτικού-διαθέσιμης σχολικής μονάδας λόγω της μη σύμπτωσης των περιοχών προτίμησης.


Τοποθετήσεις Πρόσκληση 35921 - 2011

Τοποθετήσεις Πρόσκληση 57433 - 2010