Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στην Πράξη "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών" για τη σχολική χρονιά 2013-2014 (να μπει και στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συμμετοχή στην Πράξη "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών" για τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης θα διαρκέσει από τις 2 Μαϊου έως και τις 30 Ιουνίου 2012.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το πεδίο Αιτήσεις > Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχολείων


Πρόσκληση

Διαβιβαστικό Α/βάθμιας

Διαβιβαστικό Β/βάθμιας