Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Το Σάββατο 28 Απριλίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη επιμορφωτικό σεμινάριο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της δράσης 2 "Ενίσχυση της ελληνομάθειας" με τίτλο "Οι επιπτώσεις της θεωρίας του H. Gardner για τις πολλαπλές μορφές νοημοσύνης στη μάθηση και την εκπαίδευση ". Δίνεται η δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης, ώστε να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά όσοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν ως μέλη της δράσης.