Ίχνος Πλοήγησης

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" - Β΄ κύκλος (κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" - Β΄ κύκλος (κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ). 

Οι πίνακες είναι προσωρινοί, καθώς η πρόσκληση ενδιαφέροντος παραμένει ανοιχτή έως την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου ή πλήρωσης των αναγκών.

Πίνακας, ΚριτήριαΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος