Ίχνος Πλοήγησης

Ημερίδα με θέμα «Γλωσσική εκπαίδευση σε δίγλωσσους μαθητές» στις 14 Ιανουαρίου 2012 στη Θεσσαλονίκη

Οι Δράσεις 1, 2 και 5, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας και το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας, οργανώνουν ημερίδα με θέμα «Γλωσσική εκπαίδευση σε δίγλωσσους μαθητές» στις 14 Ιανουαρίου 2012 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη 54636, Θεσσαλονίκη. Οι ομιλίες θα είναι στην αγγλική γλώσσα με παράλληλη διερμηνεία. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

(το πρόγραμμα)