Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες που δήλωσαν συμμετοχή στα σεμινάρια στελεχών, για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο (Αττική)

Πρόσκληση προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες που δήλωσαν συμμετοχή στα σεμινάρια στελεχών, για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο (Αττική, 21-11-2011).

Τίτλος σεμιναρίου: «Θέματα οργάνωσης και διοίκησης του πολυπολιτισμικού σχολείου»

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Πρόγραμμα (αρχείο doc)