Ίχνος Πλοήγησης

Πρόσκληση προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες που δήλωσαν συμμετοχή στα σεμινάρια στελεχών, για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο (Κεντρική Μακεδονία)

Πρόσκληση προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες που δήλωσαν συμμετοχή στα σεμινάρια στελεχών, για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικό σεμινάριο (Κεντρική Μακεδονία, 17-11-2011).

Τίτλος σεμιναρίου: «Θέματα οργάνωσης και διοίκησης του πολυπολιτισμικού σχολείου»

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Πρόγραμμα (αρχείο doc)