Ίχνος Πλοήγησης

Επιμορφωτικά σεμινάρια για τα στελέχη εκπαίδευσης

Ενημέρωση σχετικά με τις επιμορφωτικές δράσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για τα στελέχη εκπαίδευσης.

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)

Ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών (αρχείο doc)


Ενημέρωση σχετικά με τη σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που ξεκινά φέτος ειδικά για τα στελέχη προσχολικής αγωγής (σχολικούς συμβούλους, προϊστάμενες/ προϊσταμένους Νηπιαγωγείων), οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο Έργο κατά το προηγούμενο ή /και κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Πρόσκληση (αρχείο doc)

Δήλωση Συμμετοχής (αρχείο doc)