Συντελεστές

Η επιστημονική επιμέλεια, ο σχεδιασμός καθώς και η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Λεξικού πραγματοποιήθηκε από προσωπικό της Δράσης 3 της Πράξης "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών". Πιο συγκεκριμένα οι συντελεστές του συγκεκριμένου είναι οι παρακάτω:

Επιστημονική ομάδαtree

 • Γιώργος Νικολάου (Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
  Επιστημονικά υπεύθυνος Δράσης 3
 • Γιώργος Καψάλης (Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
  Επιστημονική επιμέλεια λεξικού, συντονισμός
 • Αναστάσιος Μικρόπουλος (Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
  Υπεύθυνος Τ.Π.Ε.

Επιμέλεια λημμάτων & παραδειγμάτων

 • Μπήλιω Πιτσά - Ελληνική γλώσσα
 • Βασιλική Γεωργίου - Ελληνική γλώσσα
 • Μαρία Σιδέρη - Σκόπη - Αλβανική γλώσσα
 • Anastassiya Davydova - Ρωσική γλώσσα

Εκφωνήσεις

 • Παρασκευή Αναστασοπούλου - Ελληνική γλώσσα
 • Μαρία Σιδέρη - Σκόπη - Αλβανική γλώσσα
 • Anastassiya Davydova - Ρωσική γλώσσα

Σχεδίαση & ανάπτυξη ιστότοπου

 • Ηλίας Αυδίκος - Σχεδιασμός, ανάπτυξη & προγραμματισμός*
 • Νικηφόρος Παπαχρήστος - Τεχνικές προδιάγραφές
 • Γλυκερία Λαδοπούλου - Ηχητική επεξεργασία ηχογραφήσεων
 • Αφροδίτη Ζούκη - Γραφιστική επιμέλεια

Σχολικές Μονάδες

Για τη δημιουργία των παραδειγμάτων, συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί από τις παρακάτω συνεργαζόμενες Σχολικές Μονάδες:

 • 11ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Διαβατών
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίας
 • 1ο ΕΠΑΛ Καβάλας
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Θεοδώρων
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Άργους
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου
 • 6ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων
 • 8ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας
 • Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών
 • Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών
 • Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάρκου Κέρκυρας
 • Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αυλίδος
 • Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών
 • Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής-Γωνιάς Θήρας

* Σημείωση: Για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου ιστότοπου, χρησιμοποιήθηκε ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Για τη χρήση του Ηλεκτρονικού Λεξικού θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις:
Web Browser Internet Explorer 8 (ή νεώτερη έκδοση), Mozilla Firefox ή Chrome.