Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων" (κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ).

Δημοσιευμένο στις

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την Υποδράση 2.3 "Λειτουργία Θερινών Τμημάτων"
(κατηγορίες Α, Β, Γ, Δ).

Οι πίνακες είναι προσωρινοί, καθώς η πρόσκληση ενδιαφέροντος παραμένει ανοιχτή, με επόμενη καταληκτική ημερομηνία την 30/6/2011.

Πίνακας, Κριτήρια