Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της υποδράσης 2.2. για το σχολικό έτος 2012-2013

Δημιουργήθηκε στις Τρίτη, 02 Απρίλιος 2013 14:00


Δημοσιεύεται ο τελικός πίνακας τοποθέτησης εκπαιδευτικών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για επικαιροποίηση του αντίστοιχου πίνακα που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2012.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα δεδομένα:


Α. Κριτήρια επιλογής σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της δράσης 2

1. Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι ενταγμένη στο δίκτυο σχολείων της Πράξης "Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών".

2. Η σχολική μονάδα πρέπει να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εφαρμογή της δράσης 2.

3. Στη σχολική μονάδα δεν θα πρέπει να λειτουργεί Τάξη Υποδοχής, καθώς στα σχολεία αυτά βάσει τεχνικού δελτίου μπορεί να εφαρμόζεται η δράση 1.

Ειδικότερα, σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ΖΕΠ, οι λίγες περιπτώσεις συνύπαρξης των δύο προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αναγνωρίζονται οφείλονται στο γεγονός ότι είχε προηγηθεί χρονικά η επιλογή των σχολικών μονάδων από τη δράση 2 και η εφαρμογή της ενίσχυσης της ελληνομάθειας δεν διακόπηκε με τη σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου και της διεύθυνσης της κάθε μονάδας, με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές που υποστηρίχθηκαν από τα δύο προγράμματα ήταν διαφορετικοί.

4. Η σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει δηλωμένο απόλυτο αριθμό αλλόγλωσσων μαθητών μεγαλύτερο του 15 για σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μεγαλύτερο του 5 για σχολεία Προσχολικής Αγωγής.

5. Η κάλυψη του αριθμητικού δείκτη "Σχολικές μονάδες που ωφελούνται" ορίζεται στο Τεχνικό Δελτίο ανά Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα οι Α.Π. κατηγοριοποιούν τις εκπαιδευτικές περιφέρειες ως εξής:

Α.Π. 1: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης (ποσόστωση 30% επί του προϋπολογισμού της δράσης)

Α.Π. 2: Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής (ποσόστωση 67% επί του προϋπολογισμού της δράσης)

Α.Π. 3: Στερεάς Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου (ποσόστωση 3% επί του προϋπολογισμού της δράσης)


Β. Κριτήρια ταύτισης σχολικής μονάδας με εκπαιδευτικό

1. Θέση στον αξιολογικό πίνακα βάσει του αριθμού μορίων που συγκεντρώνει
2. Διαθέσιμες σχολικές μονάδες στις περιοχές προτίμησης που έχουν δηλωθεί στη σχετική αίτηση

3. Δυνατότητα απόρριψης της σχολικής μονάδας που επιτρέπεται μέχρι δύο φορές


Σημείωση: Κενές εγγραφές στον πίνακα δηλώνουν τη μη δυνατότητα ταύτισης εκπαιδευτικού-διαθέσιμης σχολικής μονάδας λόγω της μη σύμπτωσης των περιοχών προτίμησης.


Τοποθετήσεις Πρόσκληση 35921 - 2011