Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" - Δράση 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Δημιουργήθηκε στις Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2012 14:18

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 2 βήματα:
1. Να υποβάλουν υποψηφιότητα  ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρουν στη διεύθυνση:
http://www.diapolis.auth.gr/aithseis/ekpaideutikoi_ioannina/
Σημείωση: Μετά την ολοκλήρωση & υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την αίτησή τους και να τη συνυποβάλλουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
2. Να υποβάλουν ειδικό έντυπο αίτησης στην Επιτροπή Ερευνών του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο θα συνοδεύεται από  αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και σχετικό φάκελο υποψηφιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Πρόσκληση

Ηλεκτρονική αίτηση

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων