Εισαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της ελληνομάθειας"

Δημιουργήθηκε στις Πέμπτη, 08 Νοέμβριος 2012 12:08

Το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012 διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη η εισαγωγική επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής της δράσης 2 «Ενίσχυση της ελληνομάθειας» με τίτλο «Η διγλωσσία στην προσχολική ηλικία». Δίνεται η δυνατότητα συγχρονικής παρακολούθησης της επιμόρφωσης μέσω της ιστοσελίδας της Πράξης με χρήση κωδικού πρόσβασης σε όσους/όσες έχουν κάνει τη σχετική δήλωση.